סכום: 39.70 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר