חדש! משלוח ליעדים בחו"ל. ארצות הברית, קנדה, מערב אירופה, רוסיה ואוסטרליה                לכבוד הביצוע ע"י הפילהרמונית, פרטיטורה של טורנדות Turandot ב-150 ש"ח בלבד!  http://www.ortav.co.il/Puccini-Turandot/p-2014.htm
 

 
 
סידור :

Twelve Preludes
מק"ט 34106
פרטים נוספים

38.00 ₪
    
 

אשכולות
מק"ט 74022
פרטים נוספים

36.00 ₪
    
 

Variations on Haydn's Theme
מק"ט 34000
פרטים נוספים

36.00 ₪
    
 

קדיש  Kaddish
מק"ט 34100
פרטים נוספים

26.00 ₪
    
 

"חבד" סויטה חסידית Chabad Chassidic Suite
מק"ט 34203
פרטים נוספים

34.00 ₪
    
 

"ניגונים" שירים חסידים
מק"ט 34205
פרטים נוספים

42.00 ₪
    
 

תפילה Prayer
מק"ט 34207
פרטים נוספים

26.00 ₪
    
 

במשוך קרן היובל
מק"ט 34201
פרטים נוספים

26.00 ₪
    
 

קרן יער
מק"ט 79126
פרטים נוספים

35.00 ₪
    
 

Delights
מק"ט 34105
פרטים נוספים

42.00 ₪
    
 

Pares Scales for French Horn
מק"ט HL04470550
פרטים נוספים

38.00 ₪
    
 

פיוט  Poem
מק"ט 34110
פרטים נוספים

30.00 ₪
    
 

Five Pieces from Petite Suite
מק"ט 34200
פרטים נוספים

38.00 ₪
    
 

Handel, Sonata in C Major
מק"ט 34202
פרטים נוספים

34.00 ₪
    
 

יום ב' שקט  Quiet Monday
מק"ט 34209
פרטים נוספים

31.00 ₪
    
 

John Barrows
מק"ט 34211
פרטים נוספים

42.00 ₪
    
 

Five Love Songs
מק"ט 34212
פרטים נוספים

42.00 ₪
    
 

Handel, Concerto in F Maj for 2 horns and piano
מק"ט 34302
פרטים נוספים

34.00 ₪
    
 

שלמה יפה, 3 קטעים
מק"ט 34304
פרטים נוספים

34.00 ₪
    
 

קינות Lamentations
מק"ט 34104
פרטים נוספים

27.00 ₪